Piranske soline

„Piranske soline“ nastale su prije 700 godina na mjestu gdje se rijeka Dragonja ulijeva u Jadransko more. Među rijetkima na svijetu još aktivnih solana, do danas proces obrade soli izvode na tradicionalni način. Tajna berbe datira iz 14. stoljeća od kada se koristi „petola“ na dnu kristalizacijskih bazena.

„Petola“ je biosediment koji sprječava miješanje morskog mulja sa soli te ujedno daje vrijedne mikronutrijente i minerale neophodne ljudskom tijelu.

U „Piranskim solinama“, sol je kultivirana na potpuno prirodan način,a solinari koriste „gole ruke“ i znanje predaka…

Piranske soline
Piranske soline
Piranske soline
Piranske soline
Piranske soline - Postupak berbe soli
Piranske soline - Postupak berbe soli
Piranske soline - Postupak berbe soli
Piranske soline - Postupak berbe soli

Postupak berbe

Sol se kultivira u slanim bazenima gdje se u jednima djelomično zgušnjava te konačno i nastaje u kristalizacijskim bazenima.

Od svih bazena, kristalizacijskih je jedna petina. U njima konačno sol nastaje nakon što je „putovala“ iz prvih bazena gdje je polako isparavala i gusnula…

Pri berbi soli, solinari koriste tradicionalna oruđa. Nekada su se, na dijelu Fontanigge koristile vjetrenjače kako bi morsku vodu „potjerale“ iz jednog bazena u drugi, a danas se na dijelu Lera koriste mehaničke pumpe.

Solinari sol beru ručno, grabeći je drvenim oruđem (gavero), sakupljaju na hrpu gdje se cijedi te je već suhu rukama beru, tovare u drvene vagone i odvoze u odlagalište soli.